Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen veroorzaken bij werknemers lichamelijke of geestelijke schade en bij werkgevers meer verzuim en hoge kosten. Daardoor is het voor beide partijen van belang om voor een zo veilig mogelijke werkplek te zorgen. Welke werkenden hebben een hoger risico op een arbeidsongeval? Wat zijn oorzaken en gevolgen van arbeidsongevallen en hoe verhouden zich arbeidsongevallen in Nederland ten opzichte van de rest van Europa? Lees het in onze whitepaper over arbeidsongevallen!

Laat uw gegevens achter

Interessegebied