Terugdringen ziekteverzuim

De overheid wil graag dat werknemers langer doorwerken. Werkgevers worden daarom gestimuleerd om een leeftijdsbewust HRM-beleid te voeren. Het gaat er hierbij om medewerkers gezond, vakbekwaam en gemotiveerd te houden. Onder de term duurzame inzetbaarheid wordt de komende jaren steeds nadrukkelijker aandacht besteed aan de inzet van de oudere werknemer. Preventie is belangrijk, maar ook het terugdringen van frequent, kortdurend ziekteverzuim. Zeker bij oudere werknemers kunnen psychosociale - en fysieke omstandigheden een indringende rol spelen bij verzuimoorzaken.

Verzuim kost de werkgever geld

Verzuim kan de werknemer ook geld kosten wanneer een beroep wordt gedaan door de zorgverzekering op het eigen risico. Wij zijn in 2013 gestart met verzuimreductieprogramma’s met een korte, intensieve doorlooptijd. De effecten van deze programma’s worden wetenschappelijk onderzocht. De uitkomsten van deze onderzoeken worden vervolgens weer verwerkt in onze programma’s.

Ons doel

Om met onze verzuimreductieprogramma's werknemers weer zo snel mogelijk op hun werkplek te krijgen om daarmee hoog frequent, kortdurend verzuim te voorkomen en de kosten voor de werkgever zo beperkt mogelijk te houden. Wij bieden verzuimreductieprogramma’s die drie elementen combineren. Een combinatie van sociaal, psychisch en fysiek welbevinden waarmee een bodem wordt gelegd voor duurzaamheid in arbeid.

Binnen Roessingh is veel kennis en ervaring op het gebied van revalidatie: herstellen van fysiek en psychosociale problemen. Wij hebben de specialisten op diverse vakgebieden in huis. Onze cliënten waarderen onze inzet en deskundigheid.

Op dit product zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.