Samenwerking met Roessingh, Centrum voor Revalidatie

Wij leveren een bijdrage aan een snelle, efficiënte en optimale re-integratie van zieke medewerkers of personen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. Daarbij ligt de focus altijd op de mogelijkheden in arbeid en niet op eventueel bestaande beperkingen.

Roessingh Arbeid is gespecialiseerd in re-integratie na revalidatie. Juist door de unieke samenwerking met revalidatiecentrum Roessingh zijn wij in staat integrale revalidatie- en re-integratieconcepten samen te stellen. Daardoor kunnen wij ook in complexe situaties passende dienstverlening bieden. Wij zijn hierin specialist bij uitstek. Bovendien hebben wij veel ervaring met re-integratieprogramma's voor specifieke doelgroepen, zoals oncologiepatiënten.

Roessingh Arbeid is eveneens betrokken bij re-integratie van personen met een post-whiplash syndroom, chronische vermoeidheidsklachten, burnout en niet-aangeboren hersenletsel.