Informatie voor werkgevers

Maatwerk is bij ons écht maatwerk. Of het nu gaat om persoonlijke ondersteuning gedurende het proces, kennis van de regelgeving waarmee u te maken krijgt, het vinden van een werkplek en/of het geschikt maken daarvan. Onze expertise maakt dat wij u net dat stukje extra kunnen bieden, dat het verschil kan maken in het eindresultaat.

Klantgerichte werkwijze

Wij realiseren ons goed dat u als werkgever in het kader van (wettelijke) verantwoordelijkheid behoefte heeft aan snelheid en betrokkenheid bij de procesgang. Daarom maken wij met u afspraken over de frequentie en gewenste vorm van afstemming.

Vast aanspreekpunt

Uw werknemer krijgt altijd een procescoördinator toegewezen. Hij/zij is zowel voor u als voor uw werknemer gedurende het gehele traject het vaste aanspreekpunt. De procescoördinator is steeds op de hoogte van het totale proces. Hierdoor verlopen de contacten voor u eenvoudig en efficiënt.

Betrouwbaarheid

Bij re-integratie draait het om mensen, veelal in een kwetsbare positie. De keuze van een dienstverlener krijgt daarmee extra gewicht. Roessingh Arbeid, onderdeel van het gelijknamige revalidatiecentrum, is een betrouwbaar adres waar veel specifieke kennis beschikbaar is. Bij ons hebt u ook altijd de zekerheid van goed opgeleide professionals met ruime werkervaring. Wij bieden u net dat beetje méér. En dat kan precies het verschil maken in het eindresultaat.

Samenwerking Roessingh

Wij zijn gespecialiseerd in re-integratie na revalidatie. Juist door de unieke samenwerking met Roessingh Centrum voor Revalidatie, rdgKompagne en RRD voor de juiste hulpmiddelen zijn wij in staat integrale revalidatie- en re-integratieconcepten samen te stellen. Daardoor kunnen wij ook in complexe situaties passende dienstverlening bieden. Wij zijn hierin specialist bij uitstek. Bovendien hebben wij veel ervaring met re-integratieprogramma's voor specifieke doelgroepen, zoals oncologiepatiënten. Roessingh Arbeid is eveneens betrokken bij re-integratie van personen met een post-whiplash syndroom, chronische vermoeidheidsklachten, burnout en niet-aangeboren hersenletsel.