Cliëntenraad Roessingh Arbeid

Cliëntenraad Roessingh Arbeid

Om de kwaliteit van zorg te bevorderen en de behandeling van cliënten zo optimaal mogelijk te maken, behartigt de Cliëntenraad Roessingh Arbeid (CRA) de belangen van alle cliënten die in behandeling zijn van Roessingh Arbeid. De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMZC2018) regelt deze medezeggenschap.

Huidige samenstelling

De Cliëntenraad van Roessingh Arbeid bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden die op basis van eigen overtuiging en motivatie gezamenlijk een team vormen. Dit zijn (oud) cliënten of hun naasten maar kunnen ook andere personen zijn die affiniteit met Roessingh Arbeid hebben.

Debby Golverdingen-Teunis-> voorzitter
Ekko Aertsen-> vice voorzitter

De CRA is nog op zoek naar nieuwe leden.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad van Roessingh Arbeid volgt het beleid van Roessingh Arbeid op de voet. Zij verdiept zich hierin vanuit het perspectief van de cliënt. Hiertoe bespreekt de Cliëntenraad vier keer per jaar de gang van zaken met een van de leden van de directie. De Cliëntenraad heeft onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen:

• de informatievoorziening aan cliënten
• cliëntveiligheid en privacy
• de kwaliteit van zorg
• bejegening
• verbouw en nieuwbouw
• hygiëne, gastvrijheid en veiligheid voor cliënten en bezoekers
• wijzigingen in de organisatie

Uw mening telt

Uw mening telt. Heeft u adviezen of opmerkingen over de behandeling door Roessingh Arbeid, stuur die dan aan de Cliëntenraad via: clientenraad@roessingh.nl.
De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.