Succesvolle bijeenkomst werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak

Geplaatst op 23-05-2019

Maandag 24 juni was een delegatie van dit werkgeversnetwerk op bezoek bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie.

Sinds kort zijn wij trotse partner van De Normaalste Zaak.

De Normaalste Zaak is een werkgeversnetwerk van ruim 600 MKB en grote werkgevers, die bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen die kan en wil werken welkom is. Samen laten we zien dat een quotum voor arbeidsbeperkten in het bedrijfsleven overbodig is.
We stimuleren en inspireren elkaar onderweg naar 125.000 extra banen voor mensen met een beperking. Niet omdat het moet, maar omdat het winst oplevert voor iedereen!

Maandag 24 juni was een delegatie van dit werkgeversnetwerk op bezoek bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie. De medewerkers van Roessingh Arbeid hebben de werkgevers rondgeleid in het revalidatiecentrum en middels praktijktafels bespraken we de problemen die inclusieve werkgevers tegenkomen en werkten we samen aan oplossingen voor vier belangrijke thema's in de regio Twente. Doel: een gezamenlijk plan van aanpak voor de regio!