Roessingh Arbeid en Saxion werken samen aan duurzame inzetbaarheid

Geplaatst op 07-06-2018

De Academie Mens en Arbeid van Saxion Hogeschool en Roessingh Arbeid gaan samenwerken op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Vandaag is de intentieverklaring ondertekend.

Het centrale thema in de samenwerking vormt het onderzoek naar duurzame inzetbaarheid en de toegevoegde waarde van technologische oplossingen. Zo kunnen studenten van Saxion een waardevolle bijdrage gaan leveren aan het digitaliseren van de door Roessingh Arbeid aangeboden arbeidssimulatie. Daarnaast hebben beide organisaties ook andere raakvlakken verkend. Met als uitkomst een (onderzoeks)agenda voor de komende jaren, waarin onderzoek en praktijk nauw aan elkaar verbonden zijn, vastgelegd in een intentieverklaring.

Uit eerdere contacten tussen beide organisaties bleek dat er behoefte was aan wederzijdse afstemming op het gebied van de dagelijkse re-integratiepraktijk, innovatie en productontwikkeling op dit gebied en het valoriseren van uitkomsten van diverse onderzoeken.

Roessingh Arbeid brengt kennis en expertise in op het gebied van medisch specialistische arbeidsrevalidatie, duurzame inzetbaarheid, verzuim, multidisciplinaire trainingsprogramma’s, loopbaanbegeleiding, jobcoaching, arbeidsdeskundig onderzoek en ook technologische ontwikkelingen op het gebied van (arbeids)revalidatie. Dit wordt verbonden aan de expertise van Saxion, onder andere vanuit het lectoraat Brain & Technology, vertaald in de vier leerlijnen: 1) personalized psychology,
2) augmented cognition and human factors,
3) de mens in een slimme wereld,
4) de inclusieve samenleving.

‘Door deze samenwerking wordt duurzame inzetbaarheid meer dan een begrip. Door de samenwerking brengt Roessingh Arbeid de kennis en expertise van Saxion in de praktijk en kunnen we onze klanten nieuwe, innovatieve dienstverlening aanbieden’, zegt Karen van de Ven, directeur van Roessingh Arbeid.

De verbinding van de praktijk met onderzoek en onderwijs is essentieel en levert in deze co-creatie mooie resultaten op voor beide partijen. Wij kijken erg uit naar deze samenwerking, aldus Caroline van de Molen, directeur Academie Mens en Arbeid.