Onderzoek naar het toepassen van e-Health bij arbeidsre-integratie

Geplaatst op 12-03-2018

Roessingh Arbeid gaat starten met een onderzoek naar e-Health. Wat is e-Health? e-Health is het toepassen van technologische middelen in de gezondheidszorg. Het is een relatief nieuw begrip binnen de arbeidsre-integratie markt.

Meerdere arbeidsre-integratiebedrijven zijn bezig met vooronderzoek naar deze zorgvariant, maar in de praktijk wordt het nog zelden toegepast. De beschikbare informatie is nog zeer gebrekkig, maar de potentie is enorm. Dit onderzoek wordt gestart omdat Roessingh Arbeid kansen ziet in het toepassen van e-Health in de praktijk van de arbeidsre-integratie, in het bijzonder op het gebied van Vroege Interventie. Het Vroege Interventietraject bestaat uit fysieke en mentale training, een arbeidsmodule en groepsvoorlichting gedurende een periode van maximaal vijftien weken.

Bij vroege interventie leert men onder andere het toepassen van belasting en belastbaarheidsprincipes, het herkennen van lichaamssignalen, het doseren van activiteiten en het aangeven van grenzen. De kernvraag van dit onderzoek is hoe de inzet van e-Health de behandelaren kan ondersteunen in hun werkzaamheden voor een effectiever arbeidsre-integratieproces. De gekozen en getoetste middelen zullen worden ingebouwd in het reeds bestaande online portaal Telerevalidatie dat Roessingh al enkele jaren inzet bij de behandeling van onder andere CVA, longklachten en oncologie.

Dit onderzoek betreft een mogelijke uitbreiding op verschillende specialistische gebieden, zoals de psycho-educatie. Op basis van het online profiel van de cliënt krijgt zowel de behandelaar als de cliënt zelf gedurende het traject inzicht in zijn of haar voortgang. Het re-integratie traject wordt hiermee efficiënter waardoor mogelijk een beter resultaat wordt bereikt. e-Health biedt cliënten een zekere vrijheid en mogelijkheid om optimaal bezig te zijn, rekening houdend met hun individuele energie balans. Cliënten zullen de oefeningen met een betere focus kunnen uitvoeren, doordat de cliënten zelf de regie hebben over hun eigen planning. Middels dit onderzoek opent Roessingh Arbeid de deur naar deze unieke zorgvariant.