Nieuw product: Mentaal Duur Belastbaarheidsonderzoek-arbeid

Geplaatst op 28-05-2018

Roessingh Arbeid heeft een nieuw product op de markt gebracht: het Mentaal Duur Belastbaarheidsonderzoek-arbeid (MDBO-arbeid).
Dit is een combinatie van een Mentaal Duurbelastbaarheidsonderzoek en een onderzoek naar de arbeidsbelastbaarheid. Door middel van dit assessment wordt een beeld gevormd van de capaciteiten, het werktempo, de motivatie en de werknemers vaardigheden. MDBO-arbeid verschaft inzicht in de mentale en arbeidsbelastbaarheid bij de uitoefening van verschillende taken. MDBO-arbeid verschaft ook informatie over arbeidsvaardigheden die relevant zijn om gericht antwoord te geven op de vraagstelling van de opdrachtgever.

Het nieuw ontwikkelde MDBO-arbeid kan worden ingezet als variant op het standaard MDBO. Dit product is meer gericht op de arbeidspraktijk en geeft gerichter op arbeid getoetst antwoord op de vraagstelling. Naast de kernelementen uit het MDBO wordt er meer praktijkgericht onderzoek gedaan naar de arbeidsbelastbaarheid van een werknemer. Dit is bijvoorbeeld het geval als er nog geen concreet uitzicht is op structureel beschikbare arbeidsmogelijkheden. Wij bevelen MDBO-arbeid aan wanneer een werknemer nog niet in staat is het eigen werk te verrichten op basis van de door de bedrijfsarts vastgestelde beperkingen.

Het assessment bevat twee onderdelen:
I. Assessment
Het assessment is praktijkgericht opgezet. Er wordt gebruik gemaakt van een groot scala aan praktische, werk gerelateerde, opdrachten.

  • De belangrijkste neuropsychologische onderzoeken uit het standaard MDBO.
  • Arbeidsvaardigheidstoetsen uit het zogenoemde "Instrumentarium voor de Diagnostiek van de Arbeidsvaardigheden (IDA)", bestaande uit 14 diagnostische arbeidstoetsen en de MELBA (Merkmalprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit). De MELBA maakt het mogelijk om richtinggevende uitspraken te doen over de arbeidsprestatie van de cliënt.

II. Trainingsadvies op maat
Ten behoeve van verhoging van de belastbaarheid volgt een advies op maat over de verhoging van de belastbaarheid van de werknemer.

Wat biedt het MDBO-arbeid?
Het MDBO-arbeid geeft een gerichter op arbeid getoetst advies dan bij een standaard MDBO. De adviezen zijn ten aanzien van een duurzame inzetbaarheid in arbeid. Het product bevat ook gepersonaliseerd advies over de mogelijkheid tot verhoging van de belastbaarheid van de werknemer. Het product wordt afgesloten met een uitgebreide rapportage, waarin zowel theoretische als mede praktische aspecten worden beoordeeld.