Herstelgerichte Interventie

Geplaatst op 24-04-2018

Roessingh Arbeid heeft een nieuw programma ontwikkeld: Herstelgerichte Interventie. Wanneer bij een werknemer de balans tussen belasting en belastbaarheid verstoord dreigt te raken, kan het Herstelgerichte Interventieprogramma ingezet worden. In dit trainingsprogramma traint de werknemer op fysiek en mentaal vlak. Het doel is om de werkzaamheden weer vitaal en duurzaam uit te kunnen voeren. Dit multidisciplinaire traject kan worden ingezet wanneer een werknemer uitgevallen is, maar ook wanneer hij nog volledig werkt. De vroegtijdige betrokkenheid van Roessingh Arbeid kan uitval voorkomen en bevordert duurzame inzetbaarheid.

Wat biedt Herstelgerichte Interventie?

De methode van Herstelgerichte Interventie is ontwikkeld in samenwerking met een aantal zorgverzekeraars. Dit product is volledig gericht op het vergroten van de (arbeids)belastbaarheid en het bevorderen van re-integratie. De ambitie is een snelle terugkeer in het arbeidsproces. De methodiek bestaat uit trainingsonderdelen die de cliënt zowel fysiek als mentaal sterker maken. Dit geeft inzicht in de relatie tussen gedrag, prestaties en ziekteverzuim. Het trainingsprogramma richt zich op het verminderen of voorkomen van verzuim en complexe chroniciteit. Middels een multidisciplinaire aanpak wordt gericht gewerkt om geconstateerde beperkingen op te heffen of beheersbaar te maken, zodat deelname aan het arbeidsproces wordt gerealiseerd. Het product heeft zich in de zorg bewezen met een aantoonbaar resultaat. De gemiddelde werknemer werkt 8.7 uur meer per week en verzuim daalt gemiddeld met 9.2 dagen per jaar. Dit is de aanleiding om het product nu aan te bieden in de commerciële sector. Herstelgerichte interventie is een wetenschappelijk bewezen duurzaam effectief programma dat in Oost Nederland exclusief door Roessingh Arbeid wordt aangeboden.

Diagnostiek

De revalidatiearts bepaalt of het Herstelgerichte Interventieprogramma geschikt is voor de cliënt. Indien dit het geval is komt de cliënt in aanmerking voor een multidisciplinair onderzoek. Deze diagnostiek bestaat uit een medisch-, fysiek-, psychologisch-, sociaal onderzoek en een inventarisatie van de arbeidssituatie dat door verschillende professionals wordt uitgevoerd. De factoren die de arbeidsbelastbaarheid beïnvloeden worden in kaart gebracht. Na een eindgesprek met de cliënt ontvangt de werkgever een beknopte eindrapportage met een advies over een te volgen re-integratietraject. Met de diagnostiek wordt getracht snel en efficiënt te beoordelen welke vorm van arbeidsrevalidatie de cliënt dient te volgen.

De verantwoordelijke rol van de werkgever

De werkgever heeft in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WvP), een verantwoordelijkheid als het gaat om zieke medewerkers. De professionals van Roessingh Arbeid brengen de factoren die de duurzame inzetbaarheid beïnvloeden in kaart. Er wordt een advies uitgebracht aan de cliënt en de werkgever over interventies bij terugkeer naar eigen of ander werk en re-integratie in het kader van de WvP. De focus is daarbij gericht op het realiseren van duurzame inzetbaarheid en het terugdringen van het aantal verzuimdagen. Genoeg reden om op een vroeg moment in actie te komen.