Gegevensbescherming bij Roessingh Arbeid

Geplaatst op 31-05-2018

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Bij het werken met cliëntgegevens is het beschermen van de privacy van groot belang. Bij Roessingh Arbeid nemen wij onze rol in het beschermen van de privacy van cliënten serieus. Zo worden medische rapportages en informatie alleen na toestemming van de cliënt opgestuurd naar de werkgever of de bedrijfsarts. Daarbij maken we gebruik van een beveiligde verbinding.
Roessingh Arbeid maakt deel uit van Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Een overzicht van de acties die Roessingh, Centrum voor Revalidatie en Roessingh Arbeid hebben ondernomen om aan de nieuwe AVG-wetgeving te voldoen:

• Er zijn diverse registers aangelegd zoals het verplichte register van verwerkers, register van verwerkingen en een register van datalek-meldingen;
• De website van Roessingh Arbeid is vorig jaar vernieuwd en AVG-proof gemaakt;
• Van meer dan 200 verwerkingen wordt gekeken naar de opslag van data, beveiliging daarvan en de gehanteerde bewaartermijn. Indien nodig zullen opschoningsacties worden opgestart.
• Er zijn aanvullende risico-inventarisaties uitgevoerd ten aanzien van registraties van persoonsgegevens op andere dan standaardplekken.
• Alle technische installaties binnen Roessingh die vanuit het Convenant Medische Technologie in kaart zijn gebracht, zijn onderzocht op de aanwezigheid van persoonsgegevens in deze apparatuur en de bescherming daarvan.
• Reeds bestaande rechten van patiënten zoals inzagerecht in het dossier of vernietigen van dossiers worden binnen de reguliere processen geïmplementeerd.


Op deze manier geven wij het waarborgen van de privacy van onze cliënten de hoogste prioriteit.