Vroege Interventie

Ons team maakt deel uit van het landelijk netwerk Vroege Interventie Revalidatiezorg. Met een verwijzing van uw arts (huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist) kan complexe chroniciteit van pijn en klachten verminderen en kan (langdurig) verzuim voorkomen worden.

Ons instrument hiervoor is de Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie, voorafgegaan door multidisciplinaire diagnostiek. De Vroege Interventie beslaat een periode van maximaal vijftien weken en bestaat uit fysieke training, psychologische coaching en groepsvoorlichting. Daarnaast wordt er een offerte uitgebracht voor de arbeidsmodule gericht aan uw werkgever.

Wat is de meerwaarde van deze arbeidsmodule voor werkgever en werknemer? Begeleiding en coaching van werknemer gedurende maximaal vijftien weken ten aanzien van het benutten van opgedane kennis en opgebouwde belastbaarheid bij re-integratie of preventie. Gedurende het traject wordt er een werkplekbezoek gedaan en vinden evaluatiegesprekken plaats inclusief verslaglegging.

Financiering

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de intake en training. Uw polis biedt daarin duidelijkheid. Nb. Het is mogelijk dat er aanspraak wordt gemaakt op uw wettelijk eigen risico indien nog niet gebruikt.

Doorlooptijden

Er is sprake van korte doorlooptijden die ook procesmatig geborgd zijn. Hierdoor kan een intake spoedig plaatsvinden en kunt u snel doorstromen naar de training.

Aanmelden door arts

Ga naar de website van Vroege Interventie en kies de optie ‘direct aanmelden’. De cliënt wordt uitgenodigd voor een intake waarna de training spoedig kan starten als er geen contra-indicaties zijn.

Stichting Nationaal Platform Verzuim en Letselschade

Op dit product zijn onze algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van toepassing.