Unieke dienstverlening

Roessingh Arbeid beschikt over werkwijzen, eigenschappen en faciliteiten die onze dienstverlening uniek maakt. Hieronder staan deze punten beschreven. De pictogrammen maken deze eigenschappen visueel.

Contact / Aanmelden

1. Extra faciliteiten

1 Extra faciliteiten

We bieden verschillende bijzondere faciliteiten aan voor onze cliënten. Hierdoor hebben we een kwalitatief onderscheidende dienstverlening.

Novalab In het Novalab komen wetenschap en praktijk samen. De nieuwste ontwikkelingen en innovaties van Roessingh Research and Development vinden hier hun weg naar de arbeidsdienstverlening van Roessingh Arbeid.

Arbeidsimulatie We hebben twee verschillende ruimtes waar een reguliere arbeidsomgeving nagebootst wordt; een kantoorruimte en fysieke werkomgeving. Cliënten krijgen hier snel inzicht in hun individuele belastbaarheid, zowel fysiek, mentaal als cognitief. Zij leren in een gecontroleerde omgeving en onder professionele begeleiding de principes van belasting en belastbaarheid zelf toe te passen en te vertalen naar een werkpraktijk.

Mobiliteitscentrum Hier ondersteunen we cliënten bij al hun sollicitatie-activiteiten. Wij begeleiden de cliënt bij het vinden van vacatures, bieden ondersteuning bij het opstellen van een CV en sollicitatiebrief en bereiden samen sollicitatiegesprekken voor. We monitoren tevens de sollicitatieactiviteiten van cliënt zodat werkgever of UWV op de hoogte blijven van de voortgang.

Trainingsruimtes We hebben de beschikking over verschillende trainingsruimtes in het revalidatiecentrum. Deze ruimtes zijn ingericht met gespecialiseerde apparatuur. Begeleiding vindt plaats door bewegingsagogen en fysiotherapeuten in samenspraak met onder andere arbeidsdeskundigen.

2. Vroegtijdig betrokken

2 Vroegtijdig

Het is van belang dat we zo vroeg mogelijk in het verzuimproces betrokken zijn bij onze cliënten. Hierdoor kunnen we beperkingen opheffen om de kans op significante impact op de arbeidssituatie te minimaliseren. Deze efficiënte werkwijze is zowel voor de cliënt als de werkgever tijd- en kostenbesparend.

3. Medisch specialistische kennis

3 Medische-kennis

Roessingh Arbeid vindt haar oorsprong in de medisch specialistische revalidatie. Een revalidatiearts maakt altijd deel uit van ons team.

De medische specialistische kennis die we hierdoor in huis hebben maakt dat wij op een andere manier kijken naar arbeid. Wij zien niet alleen de problemen die direct aan de oppervlakte spelen maar hebben kennis van de diepere medische oorzaken. In onze werkwijze gaan we daarom een stap verder en zorgen voor een duurzame oplossing voor onze cliënten.

4. Wetenschappelijk

4 Wetenschappelijk

Wetenschap en innovatie nemen een belangrijke plek in bij Roessingh Arbeid. Een aantal van onze producten zijn wetenschappelijk gevalideerd. Zoals Vroege Interventie, Melba en MDBO.

Roessingh Arbeid maakt deel uit van Roessingh Concern. Hier komen medisch specialistische revalidatie, wetenschappelijk onderzoek en commerciële activiteiten samen. Deze combinatie is uniek in Nederland. Door de samenwerkingsrelatie met Roessingh Research and Development komen werkmethoden zoals op het gebied telemedicine binnen handbereik.

5. Het complete plaatje

5 Complete plaatje

Wij kijken naar de plek die werk in het leven van onze cliënten inneemt. Onze expertise gaat verder dan alleen ‘arbeid’, we hebben het vermogen om het complete plaatje te zien. Omdat we naar het hele systeem kijken, kunnen we meer bereiken op het gebied van arbeid. Het versterkt de resultaten van een traject en zorgt dat het geheel meer is dan de som der delen.

Bijna 80% van de opdrachtgevers beoordeelt ons met een 8

Met name de resultaten en deskundigheid worden door de opdrachtgevers goed beoordeeld.

Onze kwaliteiten