Re-integratietraject tweede spoor

Met een re-integratietraject tweede spoor begeleidt u uw werknemer zo zorgvuldig mogelijk naar een passende baan bij een nieuwe werkgever. U start een dergelijk traject zodra het erop lijkt dat uw werknemer niet meer kan re-integreren in zijn/haar huidige functie of in uw organisatie. Is dit nog onvoldoende helder, dan kan Roessingh Arbeid voor u een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren. Dat geeft u snel een objectief beeld van de arbeidsmogelijkheden van uw werknemer.

Contact / aanmelden

Het arbeidsdeskundig onderzoek kan het advies bevatten om een re-integratietraject tweede spoor te gaan starten, meestal rond het einde van het eerste ziektejaar. Dit en nog meer is geregeld in de Wet verbetering Poortwachter. Werkgever en werknemer hebben binnen deze wet verschillende verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding.

De Golden Personality Type Profiler is een wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidsvragenlijst en is gericht op werk. De Golden kan worden afgenomen binnen het re-integratietraject tweede spoor. Roessingh Arbeid zorgt voor een efficiënter re-integratieproces!

Inhoud re-integratietraject

 • Intakegesprek;
 • Golden (onderaan de pagina een link met meer informatie);
 • Plan van aanpak op maat (beroepskeuze onderzoek kan een onderdeel zijn);
 • Coaching en begeleiding tijdens het traject;
 • Ondersteuning binnen ons mobiliteitscentrum bij sollicitatieactiviteiten;
 • Diverse rapportages (intakeverslag, tussenrapportages, eindrapportage).

Waarom Roessingh Arbeid?

 • Samenwerking met Roessingh, Centrum voor Revalidatie;
 • Medisch specialistische kennis in huis met kennis van diepere medische oorzaken;
 • Onze expertise gaat verder dan alleen arbeid en zo zien wij het complete plaatje;
 • Maatwerk;
 • Mobiliteitscentrum: de ondersteuning bij alle sollicitatieactiviteiten;
 • Kleinschalig en hierdoor de gewenste persoonlijke aandacht.

Contact
Wilt u een intakegesprek inplannen met een van onze adviseurs? Bel dan met 053-4875590. Na het aanmelden via onze website, nemen we binnen twee werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak.

Doorlooptijd
De standaard doorlooptijd van het re-integratietraject bedraagt zes maanden.

Re-integratietraject tweede spoor

Golden Personality Type Profiler

Op dit product zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.