Perspectiefontwikkeling

Het opnieuw ontdekken van een perspectief op werk geeft zelfvertrouwen en energie, waardoor de stap die rondom arbeid gezet moet worden weer haalbaar wordt. De deelnemers aan het groepsprogramma perspectiefontwikkeling & arbeidsmarktoriëntatie leren om op een andere manier naar zichzelf te kijken en weten beter hoe ze bij het moment en voor zichzelf passende keuzes kunnen maken. Daarnaast blijkt de steun vanuit andere deelnemers, die met hetzelfde proces bezig zijn, een belangrijke bijdrage te leveren aan het verkrijgen van inzicht in de eigen situatie. Dit alles kan leiden tot een positief vervolg op de arbeidsmarkt.

Contact / aanmelden

Wanneer je getroffen wordt door arbeidsongeschiktheid, dan kan het zijn dat je niet meer in staat bent om je eigen functie uit te voeren; wat dan?

Een aantal momenten per jaar starten wij met het groepsprogramma Perspectiefontwikkeling & Arbeidsmarktoriëntatie. Dit programma bestaat uit acht bijeenkomsten van drie uur waarin allereerst wordt stilgestaan bij de volgende onderwerpen, gericht op arbeid:

  • Wie ben ik?
  • Wat kan ik?
  • Wat wil ik?

De deelnemers worden begeleid in het maken van een vertaalslag tussen de actueel medische gegevens (Hoe belastbaar ben ik?) naar reële perspectieven in arbeid en de weg hiernaartoe. Een belangrijk vertrekpunt hierbij is de deelnemer zelf, die al eerder een baan heeft bemachtigd, deze vaak jaren prima heeft uitgevoerd en over vaardigheden beschikt die ook voor de nieuw te maken keuzes rondom werk van belang zijn. Essentieel is dat er vanuit het hier en nu een actuele arbeidsbelastbaarheid gedefinieerd wordt. Vanuit inzicht in belasting en belastbaarheid, functievereisten, arbeidsomstandigheden en de kaders van de wet- en regelgeving worden de mogelijkheden op arbeid nader belicht. Tijdens het onderdeel arbeidsmarktoriëntatie wordt ingezoomd op de arbeidsmarkt:

  • Welke mogelijkheden zijn er?
  • Welke keuzes zijn er te maken en hoe zou dit bij mij kunnen passen?

Het instrument hiervoor is het door de deelnemer opgestelde persoonsprofiel en het inzicht in een bij hem/haar passend functieprofiel. In dit deel wordt tevens stilgestaan bij de wijze waarop de deelnemer zich kan presenteren/ informeren tijdens diverse soorten gesprekken (netwerkgesprek, gesprek met een bedrijfsarts/ verzuimbegeleider/ uitkeringsinstantie, sollicitatiegesprek), waarbij uitgegaan wordt van de eigen mogelijkheden en kansen. Tot slot komen de verschillende kanalen om een baan te bemachtigen aan bod.

Aanmelden kan via ons secretariaat: 053-487 55 90.

Op dit product zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.