Neuropsychologisch onderzoek

Met een neuropsychologisch onderzoek wordt gekeken naar het verband tussen uw klachten en de werking van uw zenuwstelsel. Het onderzoek bestaat uit drie delen:

  • een gesprek met de psycholoog
  • een aantal psychologische tests
  • bespreking van de uitslag

Gesprek met een psycholoog

Uw behandelend arts heeft een neuropsychologisch onderzoek aangevraagd vanwege uw neuropsychologisch klachten, zoals: vergeetachtigheid, verminderde concentratie, problemen met spreken of problemen met denken. U krijgt voorafgaand aan het onderzoek een gesprek met de psycholoog. Die wil graag van u horen wat de klachten precies zijn, om zich een duidelijk beeld ervan te vormen. Ook wil de psycholoog graag achtergrondgegevens van u horen die artsen lang niet altijd aan u vragen, zoals uw beroep en opleiding.

Psychologische tests

Na het gesprek krijgt u een aantal psychologische tests. Deze tests houden verband met uw klachten. Wij testen uw geheugen, concentratie en taalvaardigheid. Dit duurt meestal twee tot drie uur. Als het testonderzoek meer tijd vergt, wordt het in twee keer gedaan en maken we een vervolgafspraak met u.

Bespreking van de tests

Aan het eind van het onderzoek bespreekt de psycholoog de uitslag van de tests met u. Vaak kan dit direct, soms is het nodig om hiervoor een aparte afspraak te maken. De psycholoog vertelt u ook wat de conclusie is van het onderzoek. Uw (bedrijfs-)arts krijgt een schriftelijk verslag van het onderzoek. In het verslag staat in vaktaal hetzelfde als de psycholoog met u heeft nabesproken. Deze uitslag wordt bewaard in uw medisch dossier. U hebt het recht om dit verslag in te zien.

Aanvullende informatie

Het neuropsychologisch onderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een officieel door de overheid geregistreerde registerpsycholoog gezondheid, die lid is van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Voor u betekent dit een kwaliteitsgarantie, de psycholoog werkt volgens wettelijke voorschriften en een beroepsethische code. De psycholoog heeft, evenals een arts, een beroepsgeheim en geeft nooit anderen inzage in uw gegevens, behalve als u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Op dit product zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.