Mentaal Duur Belastbaarheidsonderzoek

Het MDBO brengt in kaart wat de effecten van langdurige mentale of cognitieve inspanning zijn op de arbeidsprestaties. Het onderzoek signaleert wanneer vermoeidheid en pijn toenemen en concentratieverlies optreedt. Op basis hiervan worden eisen geformuleerd ten aanzien van het takenpakket, het werktempo en de werkplek.

Voor wie

Het onderzoek is bestemd voor cliënten met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten ten gevolge van bijvoorbeeld whiplash, (mild) hersenletsel, chronische pijn aan het houding- en bewegingsapparaat, CVS, burn-out of overspannenheid.

Wat houdt het onderzoek in

Tijdens het MDBO worden aandacht, concentratie en geheugen in samenhang met subjectieve klachten als pijn en vermoeidheid onderzocht. Er wordt een ‘normale’ werkdag van zes uur nagebootst. Tests worden verschillende keren op deze dag afgenomen. Door de gegevens van de verschillende meetmomenten met elkaar te vergelijken, wordt een goede indruk verkregen van veranderingen in (cognitieve) prestaties en werkvermogen. De resultaten van het onderzoek worden vergeleken met de resultaten van een normgroep van gezonde personen. Hierbij wordt bovendien rekening gehouden met leeftijd, sekse en opleiding. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een psycholoog.

Hoe lang duurt het onderzoek

Het onderzoek duurt inclusief het intakegesprek ongeveer zes uur (alles op één dag).

Rapportage

Op basis van de resultaten wordt binnen vier weken een rapportage opgesteld waarin de vraagstelling van de opdrachtgever duidelijk wordt beantwoord. De inhoud van het rapport wordt met de cliënt besproken en verstuurd naar de opdrachtgever met inachtneming van de ethische codes van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Bijzonderheden

Voor alle rapportages die Roessingh Arbeid genereert geldt, dat deze enkel geschikt zijn voor re-integratiedoeleinden. De uitkomsten van de door ons uitgevoerde interventies zijn niet bedoeld of speciaal geschikt voor claimtoepassingen.

Op dit product zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.