Jobcoaching

Met jobcoaching vergroot u de kans op succesvolle re-integratie en/of verkleint u de kans op vroegtijdige uitval van uw werknemer.

Bestemd voor

Personen die intensieve en/of praktische begeleiding nodig hebben om hun functioneren op het werk te optimaliseren. bv bij cognitieve problemen (na bijv. herseninfarct of niet aangeboren hersenletsel) of bij chronische pijnklachten.

Wat houdt het in

De cliënt wordt persoonlijk begeleid en ondersteund op de werkplek door een jobcoach. Er wordt een begeleidingsplan opgesteld, afgestemd op de situatie van de cliënt en van de werkgever. Elk traject is natuurlijk maatwerk. De begeleiding is gericht op het verkrijgen en behouden van vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Om dit te bereiken wordt de coaching afgestemd op de mogelijkheden en leer en begeleidingsbehoefte van de werknemer. Hierbij kan het nodig zijn dat de jobcoach tijdelijk meewerkt met de cliënt op de werkvloer. Ook eventuele aanpassing van de werktaken en de werkomgeving kan onderdeel zijn van de begeleiding.

Een kenmerkende en tevens succesbepalende factor van jobcoaching is, dat bij elk ondersteuningstraject de leidinggevende en de directe collega’s van de gecoachte medewerker worden betrokken.

Duur van het traject

Dit wordt in samenspraak met de opdrachtgever vastgesteld. Bij jobcoaching is veelal sprake van een intensief traject bij aanvang,dat daarna langzaam wordt afgebouwd, totdat werknemer klaar is om zonder jobcoach te werken. De ondersteuningstermijn varieert doorgaans van drie maanden tot een jaar, maar in bepaalde situaties kan jobcoaching ook gedurende een langere periode of zelfs structureel worden ingezet.

Rapportage

Bij afronding van het begeleidingstraject vindt schriftelijke rapportage plaats aan opdrachtgever, waarin ontwikkelingen en bereikte doelen zijn beschreven.

Op dit product zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.