Haalbaarheidsonderzoek

Nadat een werknemer ongeveer een jaar (gedeeltelijk) ziek gemeld is krijgen werkgevers vaak het advies om in het kader van de Wet verbetering Poortwachter een tweede spoortraject op te starten.

Ook wanneer de kansen voor de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer op de arbeidsmarkt vrijwel nihil zijn (bijvoorbeeld door de aard van de beperkingen) wordt een werkgever min of meer gedwongen om een kostbaar tweede spoortraject in te zetten. Het tweede spoor wordt dan ingezet om aan de verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter te voldoen waarbij vooraf al duidelijk is dat de kans van slagen op het vinden van passend ander werk bijzonder klein is. In die situaties is het te overwegen om onderzoek te laten doen naar de arbeidsmogelijkheden van de werknemer in een haalbaarheidsonderzoek.

Onze adviseur arbeid onderzoekt in hoeverre re-integreren in arbeid mogelijk is en geeft een realistisch en gedegen onderbouwd advies ten aanzien van de haalbaarheid van een tweede spoortraject. Hiertoe wordt de FML en het arbeidsdeskundigonderzoek nauwgezet bestudeerd. Verder wordt een uitvoerig gesprek gevoerd met de werknemer. Vervolgens wordt op basis van de belastbaarheid, het functieniveau en de werkervaring van de werknemer onderzocht welke functies passen bij de belastbaarheid van de werknemer.

Op basis van dit onderzoek wordt in de rapportage antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Is uw werknemer belastbaar voor een tweede spoortraject?
  • Heeft uw werknemer arbeidsmogelijkheden op de vrije of beschermde arbeidsmarkt?
  • Zo ja, welke mogelijkheden zijn er dan?

Wanneer blijkt dat een tweede spoortraject ingezet kan worden, zal er een plan van aanpak bij de eindrapportage geleverd worden.

Als blijkt dat er géén mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor de betreffende werknemer zijn, kan de werkgever geadviseerd worden om een vervroegde IVA-procedure op te starten. De rapportage van het haalbaarheidsonderzoek kan hierbij als onderbouwing dienen.

Op dit product zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.