Fysiek belastbaarheid onderzoek

Het vaststellen van fysieke belastbaarheid is relevant om te bepalen wat mogelijkheden zijn voor terugkeer naar eigen of aangepast werk, herplaatsing , omscholing, een toekomstig beroep of opleiding. Functionele Capaciteit Evaluatie (FCE) levert bruikbare ondersteuning aan opdrachtgevers voor het vaststellen van werkvermogen.

Met een FCE wordt de fysieke arbeidscapaciteit op een gestandaardiseerde manier vastgesteld. Er worden geprotocolleerde testen uitgevoerd. De wijze van uitvoering wordt geobserveerd, geanalyseerd en gerapporteerd. Deze testmethode geeft een analyse van de fysieke (duur)belastbaarheid.

Voor wie?

Personen die door hun fysieke klacht of beperking hun werk niet (meer) kunnen uitvoeren. Ook kan de FCE worden ingezet als ondersteuning bij het bepalen van arbeids(on)geschiktheid, ter ondersteuning van selectie voor functies die specifieke fysieke capaciteiten vereisen en bij letselschade zaken.

Opdrachtgevers

UWV, gemeenten, werkgevers, inkomensverzekeraars, letselschadeadvocaten, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen.

Rapportage

Het FCE rapport bevat observaties, testresultaten, analyse van resultaten, eventueel aanbevelingen voor verbeteringen van de fysieke arbeidscapaciteit en werkplekaanpassing. Uiteraard wordt de vraagstelling van de opdrachtgever beantwoord.

Aanmelden

Via het contactformulier op deze website.

Op dit product zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.