Beroepskeuze onderzoek

Het BKO geeft inzicht in de loopbaanmogelijkheden van de cliënt. Hierbij wordt rekening gehouden met affiniteit, capaciteiten en persoonlijkheid, fysieke en/of mentale beperkingen van de cliënt.

Voor wie is het onderzoek bestemd?

Dit onderzoek wordt toegepast wanneer meer zicht gewenst is op de actuele loopbaanmogelijkheden van de cliënt, rekening houdend met eventuele fysieke en/of mentale beperkingen.

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek, het afnemen van protocollaire en gevalideerde testen en een evaluatiegesprek. De vraagstelling richt zich op:

  • persoonlijkheid
  • affiniteit en motivatie
  • intellectuele capaciteiten en vaardigheden (ten aanzien van administratie, leidinggeven, etc)
  • geschikte functies/ beroepen
  • passende werkomgeving en arbeidsomstandigheden
  • opleidingsmogelijkheden

Hoe lang duurt het onderzoek?

De duur van het Beroepskeuzeonderzoek varieert van 6 - 8 uur. Er kan voor worden gekozen om het onderzoek over meerdere dagdelen te spreiden indien de cliënt beperkt belastbaar is.

Rapportage

Het onderzoek wordt afgerond met een schriftelijke rapportage aan de opdrachtgever.

Op dit product zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.