Begeleiding derde spoor

Bent u als werkgever niet via het UWV verzekerd voor de WGA (de werkgever is dus eigenrisicodrager) dan blijft u maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de (voormalig-) werknemer. De kosten kunnen gedurende die periode aanzienlijk zijn. Roessingh Arbeid ondersteunt u als werkgever bij de re-integratie van uw (voormalig-) werknemer.

Doel

  • De re-integratiekandidaat blijven stimuleren tot solliciteren en voorzien van passende vacatures.
  • De re-integratieverplichtingen van de werkgever overnemen/uitvoeren.
  • Vergroten kans op een nieuwe baan.

Wat doen we

  • Screening / opstellen van sollicitatiebrief en CV.
  • Vacatureservice: passende vacatures aandragen.
  • Wekelijkse bezoeken door (voormalig) werknemer aan het mobiliteitscentrum van Roessingh Arbeid.
  • Monitoren van sollicitatieafspraken.
  • Sollicitatiegesprekken met de kandidaat voorbereiden en evalueren.
  • Halfjaarlijkse terugkoppeling aan de werkgever.
  • Indien de kandidaat geen of te weinig re-integratie activiteiten onderneemt, zal er een melding aan de werkgever gedaan worden.

Looptijd

Wij begeleiden de cliënt gedurende een periode van maximaal 1 jaar.

Op dit product zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.