Arbeidsrevalidatie

Als werknemers te maken hebben met fysieke of cognitieve belemmeringen die nu of in de toekomst kunnen leiden tot uitval op het werk, ondersteunt Roessingh Arbeid verwijzer en werknemer. Deze ondersteuning bestaat uit begeleiding naar werkhervatting en het beantwoorden van arbeidsrelevante vragen (o.a. wet- en regelgeving). Elke werknemer wordt begeleid door een adviseur arbeid die gedurende het traject het aanspreekpunt is voor de werknemer en verwijzer.

Contact / aanmelden

Om de verwijzer en werknemer zo goed mogelijk van dienst te zijn wordt gestart met de intake. Tijdens deze intake verheldert de adviseur arbeid de centrale vraagstelling van de verwijzer en de werknemer. Hierbij is aandacht voor de fysieke en mentale gesteldheid en voor de persoonlijke- en omgevingsfactoren. De intake wordt vervolgens besproken in het behandelteam om tot een integraal advies te komen. De uitkomsten worden direct teruggekoppeld aan de verwijzer en cliënt . Het advies over de aanpak van behoud en terugkeer naar werk of andere passende arbeid en suggesties voor interventies die dit kunnen ondersteunen wordt gegeven. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van een revalidatiearts in combinatie met een multidisciplinair team. Door uw vraag multidisciplinair te beantwoorden, kunnen wij een aanvullend beeld schetsen van de arbeidsbelastbaarheid van uw cliënt.

Behandelaanbod en diagnosegroepen

Arbeidsrevalidatie bij klachten over het houdings- en bewegingsapparaat (al dan niet in combinatie met mentale klachten) In dit palet van klachten wordt een diversiteit aan benamingen gebruikt zoals: chronische pijn, fibromyalgie, whiplash, rug- en nekklachten, chronisch vermoeidheidssyndroom. Fysieke en mentale arbeidsbelemmerende factoren kunnen in kaart worden gebracht.

Arbeidsrevalidatie bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Mensen met niet aangeboren hersenletsel kunnen naast fysieke beperkingen ook stoornissen in cognitie (geheugen, aandacht), emotie en gedrag hebben. Ook hebben mensen met NAH vaak last van vermoeidheidsklachten. Vooral bij ogenschijnlijk licht hersenletsel kunnen de klachten niet direct waarneembaar zijn en pas in een later stadium voor problemen zorgen.

Arbeidsrevalidatie bij kanker

Oncologische patiënten ondervinden na behandeling vaak energetische beperkingen. De diagnostiek van de arbeidsbelastbaarheid is al een grote stap voorwaarts. Deze werknemers kenmerken zich doorgaans door een enorme drive het leven weer op te pakken, terwijl het lichaam niet direct mee wil.

Op dit product zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.