Arbeidsimulatie

In een apart kantoor waar vier cliënten tegelijkertijd terecht kunnen, is getracht een reguliere kantooromgeving na te bootsen. Cliënten die vanuit de zorgfinanciering of vanuit een anders gefinancierd traject bij ons in begeleiding zijn kunnen hier gebruik van maken.

Doel

Arbeidsimulatie wordt ingezet met het doel de arbeidsbelastbaarheid te onderzoeken en indien mogelijk te vergroten. Ook ter verbetering van het inzicht van de cliënt in zijn eigen arbeidsbelastbaarheid. Doordat de cliënten arbeidsgerelateerde werkzaamheden uitvoeren wordt er inzicht verkregen in de lichamelijke belastbaarheid en de cognitieve/mentale belastbaarheid (bijvoorbeeld het geheugen, de concentratie en het functioneren onder tijdsdruk). Ook wordt er een beeld verkregen van de administratieve capaciteiten (vaardigheden, tempo), de motivatie, werknemersvaardigheden en omgang met collega cliënten.

Cliënten leren om de principes van belasting en belastbaarheid toe te passen en alles wat ze geleerd hebben in andere therapieën te vertalen naar de werkpraktijk. Hierbij komen aspecten naar voren als het leren aangeven van- en omgaan met grenzen van belastbaarheid, het opbouwen van arbeidsconditie en het toepassen van ergonomische principes. Er ontstaat inzicht in de eigen mogelijkheden en het wordt duidelijk aan welke eisen de werkzaamheden en de werkomgeving moeten voldoen om tot een zo succesvol mogelijke re-integratie te komen. Deze kennis kan tevens worden gebruikt bij de afweging of re-integratie in de eigen functie al dan niet haalbaar is of welke andere functie wellicht meer passend zou kunnen zijn.

Rol adviseur arbeidsimulatie

Het begeleiden van cliënten gedurende het uitvoeren van de opdrachten. De cliënten ontvangen op verschillende niveaus zowel talige, organisatorische als rekenkundige opdrachten. Soms wordt er gewerkt met pen en papier, soms worden opdrachten op de computer gemaakt. De adviseur arbeidsimulatie beantwoordt vragen, kijkt de opdrachten na, let op de werkhouding, geef tips en adviezen hieromtrent en bespreekt welke activiteiten de cliënten hebben ondernomen. Zij observeert, legt haar bevindingen vast en koppelt terug aan en overlegt met de adviseur arbeid. Bovendien bestaat de mogelijkheid om tests af te nemen om de belastbaarheid en bepaalde vaardigheden in kaart te brengen.

Op dit product zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.