Arbeidsdeskundig onderzoek

Niemand vindt het prettig om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt te zijn. Voor zowel de werknemer als de werkgever is het daarom belangrijk te weten wat dan de mogelijkheden zijn voor werkhervatting in de eigen organisatie of daarbuiten. De arbeidsdeskundige brengt deze opties in een arbeidsdeskundig onderzoek in kaart.

Het onderzoek richt zich op de drie belangrijkste vragen:

  • Wat kan de medewerker aan?
  • Wat zijn reële verwachtingen?
  • Hoe zit het met wet- en regelgeving?

Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek?

  • Uw medewerker is (langdurig) ziek en geeft aan het werk niet meer te kunnen doen.
  • Het is niet duidelijk of uw zieke medewerker in de toekomst zijn werk weer kan uitvoeren.
  • Het is niet duidelijk wat de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker zijn.
  • De re-integratie verloopt moeizaam en de reden daarvoor is niet helemaal duidelijk.
  • Het doel van de re-integratie is onduidelijk.

Stappenplan

Ieder arbeidsonderzoek kent in grote lijnen de volgende stappen:

Inventarisatie

Gericht op formuleren van vraagstelling. Gesprekken met bedrijfsarts, gesprekken met werkgever over de functie, de organisatie, andere functies, verloop, functioneren van de medewerker, feiten en indrukken, visie op mogelijkheden en oplossingen.

Gesprekken met de werknemer

Deze gespreken gaan over de functie, knelpunten, wat er tot op heden is gebeurd, werk en opleiding, eigen visie op mogelijkheden en oplossingen.

Bedrijfsonderzoek

Inventarisatie van mogelijkheden binnen de eigen organisatie.

Analyse en rapport

Terugkoppeling naar betrokkenen en het maken van afspraken voor het vervolg.

Indien nodig vindt er overleg met UWV en/of arbodienst plaats en komt voorlichting over premies en subsidies aan bod.

Op dit product zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.